"From my rotting body, flowers shall grow and I am in them and that is eternity." - Edvard Munch

()

"Most humans are never fully present in the now, because unconsciously they believe that the next moment must be more important than this one. But then you miss your whole life, which is never not now."
— Eckhart Tolle (via wolf-cub)

(Source: liberatingreality)

"You look at where you’re going and where you are and it never makes sense, but then you look back at where you’ve been and a pattern seems to emerge."
—  Robert M. Pirsig  (via mega-emii)

(Source: purplebuddhaproject)

I Need A Dollar
Aloe Blacc
1,983 plays
"Feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor."
—  Thích Nhất Hạnh (via purplebuddhaproject)
Every Breaking Wave
U2
Songs Of Innocence
3,347 plays
"With everything that has happened to you, you can either feel sorry for yourself or treat what has happened as a gift. Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. You get to choose."
Wayne Dyer  (via odaro)
"You must be prepared to work always without applause."
— Ernest Hemingway (via thelittlephilosopher)

(Source: thatlitsite)

"Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nieistnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nie-rzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania."
— "Ferdydurke", W. Gombrowicz (via polish-vintage)
theme